Fredrikstad - oslofjorden

Jordas rotasjon sett fra Hunn

Hunn; Fredrikstad; Oldtidsveien; fornminner; steinringfeltet

HunnFredrikstadOldtidsveienfornminnersteinringfeltet